NKE-Prozessoren, Sensoren & ZubehörNKE
Währung:
NKE 9060020 - NKE Batterie Steuern 100 Amp
Code: NKE 9060020
Preis: $525.00
NKE 9060034 - NKE GPS (SOG/COG Display)
Code: NKE 9060034
Preis: $163.80
NKE 9060084 - NKE rotierende Mast-Sensor
Code: NKE 9060084
NKE 9060140 - NKE Canting Kiel Angle Sensor
Code: NKE 9060140
NKE 9060296 - NKE TW/SOG für GP 2 Computer
Code: NKE 9060296
Preis: $478.00
NKE 9060343 - NKE Ferse Winkel Sensor
Code: NKE 9060343
Preis: $624.00
NKE 9060358 - NKE Barometer HR 100
Code: NKE 9060358
Preis: $663.00
NKE 9060374 - NKE 3 D-Hull-Sensor
Code: NKE 9060374
Preis: $5,018.00
NKE 9060384 - NKE Regatta Prozessor
Code: NKE 9060384
Preis: $8,320.00
NKE 9060389 - NKE Regatta Kompass + Bus-Schnittstelle
Code: NKE 9060389
Preis: $331.50
NKE 9060396 - NKE Regatta Kompass
Code: NKE 9060396
Preis: $1,409.00
NKE 9060397 - NKE GPS Hochfrequenz Senosr
Code: NKE 9060397
Preis: $1,229.00
NKE 9060409 - NKE Wägezellenkabel (nur Interface)
Code: NKE 9060409
NKE 9060452 - NKE Fluxgate-Kompass
Code: NKE 9060452
Preis: $668.00
NKE 9060455 - NKE Batterie Steuern 200 Amp
Code: NKE 9060455
Preis: $525.00
 

PayPal © Site content copyright Mauri Pro Segeln, LLC. Alle Rechte vorbehalten
Website entwickelt von Mauri Pro Segeln
Mauri-Logo